Ook radio behoort tot de taken van de vzw BNMG. Er is een eigen webzender, die op het halve het laatste nieuws brengt uit de grensregio. De zender is ook te horen in de regio Bree, Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem op FM 99.3 MHz.

 De bedoeling is om de zender als informatiekanaal te laten dienen waarbij de muziek, prettig in het gehoor zal liggen. De muziek ‘smaak’ is aangepast aan het luisterpubliek, voornamelijk bekende hits uit de jaren zeventig, tachtig en negentig, afgewisseld met ieder uur muziek uit de eigen streek.

 Daarnaast verzorgt de redactie van Grensland Actueel een uur actualiteiten op Euregioradio. Tussen 12.00 en 13.00 uur worden actuele zaken uit de Belgisch- Nederlandse grensstreek gebracht, die afgewisseld worden met ‘woordspelingen’ uit de grensstreek en muziek.

 Inwoners van de Euregio kijken verder dan alleen hun eigen gemeente. Door programma-elementen en items aan te bieden via Euregio Radio worden inwoners uit het verzorgingsgebied van vzw BNMG bereikt waardoor verbondenheid met de gemeente waarin ze wonen plaats vindt.

Op dit moment zijn de uitzendingen, waar ook vzw BNMG aan meewerkt, enkel via internet te beluisteren. Er is inmiddels een vergunning om de middengolffrequentie 747 kHz te gebruiken. Daarvoor worden momenteel handelingen verricht.

De stream ‘Radio Grensland’ maakt onderdeel uit van het product dat via de vergunning van FM Promotion BVBA het radioprogramma verzorgt voor haar etherfrequentie 99.3 MHz in Bree. Derhalve worden de auteursrechten aan SABAM via FM Promotion BVBA geregeld.

Deze site is opgebouwd en onderhouden conform de toelatingsvoorwaarden overeengekomen met de Belgische auteursrechtenorganisatie SABAM. Consultatie van deze website is gratis, met uitsluiting van het downloaden, reproduceren of verdere openbare mededelingen van de site.

Maatschappelijke zetel FM Promotion BVBA:
Scheepvaartkaai 16 bus 8
3500 Hasselt
(Ondernemingsnummer: BE 0867.681.232)